Trần Công Đẹp

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Công tác tại Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) từ năm 1990 đến nay. Hiện là Phó Trưởng Phòng An toàn - Công ty Lưới điện Cao thế TPHCM - EVNHCMC

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 6 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa27
  • Tổng số học viên755
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 44N3 - An toàn điện Đồng Nai 30/06/2017 15
2 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 12/07/2017 10
3 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Thuận 19/07/2017 1
4 44N3 - An toàn điện Bình Dương 28/07/2017 10
5 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 31/07/2017 1
6 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Cần Thơ 07/08/2017 1
7 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 28/09/2017 152
8 44N3 - An toàn điện Đồng Nai 18/11/2017 15
9 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 31/05/2018 15
10 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 29/07/2018 10
11 44N3 - An toàn điện Gia Lai 17/08/2018 104
12 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 07/08/2018 20
13 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 25/09/2019 45
14 44N3 - An toàn điện An Giang 20/06/2020 10
15 44N3 - An toàn điện Ninh Thuận 22/06/2020 15
16 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 05/10/2020 40
17 44N3 - An toàn điện Hà Nội 08/10/2020 15
18 44N3 - An toàn điện Hà Nội 09/10/2020 15
19 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 02/10/2020 16
20 44N3 - An toàn điện Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2020 30
21 44N3 - An toàn điện Bà Rịa - Vũng Tàu 01/10/2020 30
22 44N3 - An toàn điện Hà Nội 23/10/2020 15
23 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 05/12/2020 20
24 44N3 - An toàn điện Bình Dương 03/12/2020 40

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 3

...
...
System Administrator
  •  29/11/2020 10:47:26

" Chúc mừng GV Trần Công Đẹp đã đoạt giải A tại Hội thi Người huấn luyện ATVSLĐ giỏi toàn quốc năm 2020 "

0  câu trả lời  Trả lời
...
Nguyễn Thị Hoài Nga
  •  30/07/2017 01:00:42

" Thầy Đẹp dạy hay. "

0  câu trả lời  Trả lời
...
System Administrator
  •  21/06/2017 05:48:14

" Thầy nhìn mặt vui vẻ ghê "

0  câu trả lời  Trả lời