Hồ Thị Ngọc Diệu

Giới tính: Nữ

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

2018 - nay: Công ty TNHH DV An toàn lao động VN (GV cơ hữu)

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 1 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa9
  • Tổng số học viên463
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 29/07/2018 35
2 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 07/09/2019 120
3 An toàn hóa chất Nhóm 2 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 22/09/2019 8
4 An toàn hóa chất Nhóm 1 - 113/2017/NĐ-CP Đắk Nông 22/09/2019 48
5 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 26/09/2019 75
6 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 28/09/2019 75
7 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 16/11/2019 57
8 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Bình Dương 03/08/2020 30
9 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Bình Dương 29/11/2020 15

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 1

...
...
System Administrator
  •  13/09/2019 11:36:33

" Cô dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu "

0  câu trả lời  Trả lời