Bùi Trọng Nhân (HSE Provider)

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lịch sử công tác:

- 09/2006 - 12/2009: NV. HSE - Cty Saint-Gobain VN (Pháp) - 01/2010 - 04/2013: TP. HSE - Cty Saint-Gobain VN (Pháp) - 05/2013 - 08/2014: TP. HSE - Cty Huhtamaki VN (Phần Lan) * Công viêc hiện tại - Trưởng phòng chuyên môn Cty Dịch vụ ATLĐ VN (HSE Provider - WSS) - Giảng viên thỉnh giảng khoa BHLĐ & MT tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 12 năm

Ngôn ngữ: 02. Tiếng Anh, 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa133
  • Tổng số học viên4896
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Tiền Giang 25/03/2017 15
2 Lock out - Tag out (LOTO) Hồ Chí Minh 27/03/2017 50
3 Lock out - Tag out (LOTO) Bình Phước 23/03/2017 30
4 Lock out - Tag out (LOTO) Hồ Chí Minh 28/03/2017 50
5 Lock out - Tag out (LOTO) Bình Phước 28/03/2017 30
6 Nhận thức về mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro (HIRAC-A) Bình Dương 31/03/2017 20
7 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 10/04/2017 40
8 Lock out - Tag out (LOTO) Bình Phước 18/03/2017 30
9 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 14/04/2017 20
10 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 27/04/2017 20
11 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Đồng Nai 28/04/2017 20
12 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 15/05/2017 9
13 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 20/05/2017 50
14 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 22/06/2017 15
15 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 19/06/2017 30
16 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Đồng Nai 15/06/2017 25
17 08_CHUYÊN VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐÀ NẴNG (Khóa 3 - 9/2017) Hồ Chí Minh 17/06/2017 15
18 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 22/06/2017 20
19 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 22/06/2017 45
20 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 30/06/2017 50
21 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 30/06/2017 120
22 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Đồng Nai 07/07/2017 25
23 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 25/07/2017 1
24 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 28/07/2017 1
25 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đà Nẵng 02/08/2017 1
26 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 16/08/2017 5
27 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 09/08/2017 10
28 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 10/08/2017 12
29 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 11/08/2017 115
30 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 14/08/2017 110
31 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 19/08/2017 90
32 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 26/08/2017 90
33 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 28/11/2017 25
34 Khóa học theo yêu cầu Hồ Chí Minh 08/09/2017 1
35 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 29/09/2017 260
36 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 14/09/2017 3
37 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 20/09/2017 1
38 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 29/09/2017 13
39 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 29/09/2017 2
40 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 18/11/2017 15
41 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 16/11/2017 15
42 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 06/11/2017 40
43 PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Đồng Nai 11/11/2017 40
44 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bà Rịa - Vũng Tàu 17/11/2017 15
45 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Đồng Nai 16/12/2017 6
46 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 12/01/2018 15
47 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 28/11/2017 15
48 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 04/01/2018 7
49 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 14/12/2017 52
50 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 21/12/2017 8
51 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 02/03/2018 6
52 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 29/12/2017 500
53 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 27/01/2018 19
54 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 09/04/2018 50
55 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Hồ Chí Minh 31/05/2018 10
56 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Lâm Đồng 26/07/2018 50
57 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 29/05/2018 20
58 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 26/05/2018 35
59 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 26/05/2018 5
60 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 26/05/2018 6
61 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Hồ Chí Minh 03/03/2018 18
62 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Khánh Hòa 21/06/2018 20
63 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 27/06/2018 2
64 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 29/06/2018 60
65 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 10/07/2018 15
66 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 21/07/2018 50
67 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 09/07/2018 60
68 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 19/09/2018 100
69 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 05/09/2018 11
70 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 20/07/2018 40
71 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 14/08/2018 10
72 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Gia Lai 15/08/2018 19
73 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 05/09/2018 12
74 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 03/10/2018 13
75 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 08/09/2018 40
76 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 26/09/2018 100
77 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 14/11/2018 30
78 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Gia Lai 28/11/2018 16
79 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 22/11/2018 25
80 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 23/11/2018 25
81 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Ninh Thuận 25/12/2018 15
82 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 15/01/2019 8
83 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 20/12/2018 75
84 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 14/01/2019 10
85 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Long An 19/12/2018 4
86 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 28/12/2018 26
87 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 22/01/2019 30
88 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 17/05/2019 20
89 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 07/05/2019 15
90 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 30/08/2019 6
91 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 25/09/2019 20
92 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 03/11/2019 8
93 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 04/11/2019 120
94 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 05/12/2019 10
95 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 26/11/2019 15
96 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 12/10/2019 86
97 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 19/10/2019 87
98 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Long An 20/06/2020 12
99 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 22/10/2019 15
100 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 22/10/2019 80
101 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 25/10/2019 90
102 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Đồng Nai 08/11/2019 20
103 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 06/11/2019 30
104 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 30/11/2019 7
105 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 17/12/2019 30
106 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 09/03/2020 120
107 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 07/12/2019 7
108 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 01/12/2019 8
109 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 21/06/2020 30
110 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 20/06/2020 15
111 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 02/03/2020 120
112 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 24/09/2020 40
113 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 07/08/2020 10
114 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 04/12/2020 15
115 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 02/12/2020 10

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 3

...
...
Trần Công Đẹp
  •  25/09/2020 05:38:03

" Một người có tâm với nghề! "

0  câu trả lời  Trả lời
...
Trang Nguyễn
  •  25/06/2017 08:59:00

" Thầy giảng rất nhiệt tình và vui vẻ, mong muốn có buổi học dài hơn để tiếp thu được nhiều kiến thức hơn "

1  câu trả lời  Trả lời