Nguyễn Huy Tú

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lịch sử công tác:

* Công việc hiện tại - Đào tạo và tư vấn về ATVSLĐ - Kiểm toán năng lượng * Thông tin chi tiết xem tại Lý lịch đính kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 3 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt, 02. Tiếng Anh

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa1
  • Tổng số học viên30
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Bình Dương 20/12/2017 30

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...