Nguyễn Xuân Tùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

* Công việc hiện tại: Trưởng phòng Huấn luyện và tư vấn - Công ty TNHH DV An toàn lao động VN

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 5 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa22
  • Tổng số học viên1441
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 Lock out - Tag out (LOTO) Bình Phước 22/03/2017 30
2 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 27/05/2017 1
3 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 01/07/2017 20
4 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 01/07/2017 80
5 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 13/07/2017 25
6 An toàn máy công nghiệp Bình Dương 11/08/2017 70
7 An toàn máy công nghiệp Bình Dương 15/08/2017 70
8 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 18/12/2017 120
9 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 26/05/2018 200
10 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 05/09/2018 100
11 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 10/05/2018 120
12 Khóa học theo yêu cầu Bình Dương 04/11/2019 80
13 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 12/10/2019 120
14 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 19/10/2019 115
15 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 22/06/2020 35
16 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 20/06/2020 35
17 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 24/06/2020 35
18 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 10/07/2020 35
19 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 30/11/2020 15

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...